Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is iedere website die persoonsgegevens verwerkt wettelijk verplicht om een privacyverklaring op te stellen. Urban-Explorers bewaart natuurlijk ook enkele gegevens van onze bezoekers en in dit artikel leggen we kort maar duidelijk uit wat wij met deze gegevens doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Urban-Explorers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@urban-explorers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reacties op de website:

Op Urban-Explorers kun je reacties achter laten onder een bericht. Hiervoor vragen we je naam en je e-mail adres en eventueel een website. Deze gegevens zijn zichtbaar voor iedereen op de website zodra een reactie geplaatst is. Voor mij is tevens het IP-Adres zichtbaar aan de achterzijde van de website. Deze gegevens zullen bewaard blijven totdat de reactie wordt verwijdert door jezelf of ik de reactie verwijder.

Formulieren op de website:

Op Urban-Explorers hebben we twee contactformulieren staan. Één hiervan is het standaard contactformulier. Hierbij vragen we je naam en email adres. Na het verzenden van het formulier ontvang ik een mail in mijn emailbox en worden de mails tevens bewaard in de achterzijde van WordPress. Ditzelfde geldt voor het formulier op de pagina ‘Gastartikel plaatsen’, met als extra toevoeging dat we de bedrijfsnaam ook vragen (al is dit geen verplicht veld). Indien je de inhoud van een mail wil zien, kun je mij een mail versturen via info@urban-explorers.nl. Met deze gegevens zullen wij verder niets doen, mits we in de toekomst eens nieuwe contacten willen leggen.

Statistieken:

Urban-Explorers maakt gebruik van Google Analytics en de statistieken van hostingprovider One.com waaraan we kunnen herleiden welke pagina’s worden bezocht en wat het surfgedrag is van onze bezoekers. Deze gegevens gebruiken we om inzicht te krijgen in het functioneren van Urban-Explorers en eventueel de website te optimaliseren. Bij deze gegevens zien we geen persoonsgegevens, maar kunnen we wel het geanonimiseerd IP-adres zien. Alle statistieken worden sinds het begin van de koppeling met Google Analytics bewaard. Zo kan ik de groei van Urban-Explorers blijven monitoren. De gegevens worden niet aan derden gegeven, maar het aantal bezoekers per maand vermeld ik wel op diverse externe websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Urban-Explorers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Urban-Explorers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics:

Urban-Explorers plaatst cookies van Google. Dit doen we om te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben we een verwerkovereenkomst met Google afgesloten en hebben we het ‘delen van gegevens’ uitgeschakeld. Het IP-adres dat je gebruikt hebben we geanonimiseerd in onze Google Tag Manager code. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics verwijs ik je door naar de website van Google.

Social Media:

Berichten en pagina’s op Urban-Explorers kun je gemakkelijk delen door gebruik te maken van de social media buttons op de website. De meeste social media kanalen werken met cookies, maar wij hebben geen invloed op hoe de cookies geplaatst worden. Lees op de betreffende social media kanalen wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Urban-Explorers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Urban-Explorers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Urban-Explorers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@urban-explorers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Urban-Explorers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Urban-Explorers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@urban-explorers.nl

 

Urban-Explorers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Let op: Deze privacyverklaring kan ieder moment wijzigen doordat wij wijzigingen in ons beleid kunnen maken. Het is dus aan te raden deze pagina met enige regelmaat te bekijken.